互愛樓
FOE OOI LEEUW

Stichting Foe Ooi Leeuw

 • foeooileeuw1_1_orig
 • Vergadering 1-2008
 • Vergadering 2-2008
 • Vergadering 3-2008
 • Bezoek FOL 2019
 • Bestuur FOL 2023
 • 1104 Dag 2023
 • 15-jaar Jubileum 2023


Stichting Foe Ooi Leeuw is opgericht met de volgende doelstellingen:

 1. De stichting heeft als doel het faciliteren in de realisatie van huisvesting voor Chinese ouderen gericht op zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving al of niet met professionele ondersteuning bij de hulp en zorg.
 2. De stichting zal zich sterk maken voor actieve samenwerking met zuster organisaties, locale autoriteiten en andere marktspelers op het veld van wonen, zorg en welzijn door het beschikbaar maken van meer kennis, ervaring en netwerk.

Het resultaat is onder andere een wooncomplex van Rochdale met 54 zelfstandige woningen voor Chinese ouderen met een gezamenlijke ontmoetingsruimte onder één dak. Het complex is officieel in gebruik genomen op 5 februari 2009.

 

Het Bestuur

Bestuurssamenstelling per 1 maart 2023:

John Lie (李文俊)

Voorzitter

Henry Liu (劉仕如)

Vice-Voorzitter

Michel Idsinga

Penningmeester

Marlene Lee (李燕媚)

Secretaris


Adviescollege

Wendela Gronthoud

namens Stichting WoonSaem

Harry Moeskops

namens Stichting WoonSaem


Verantwoording

 • De stichting voldoet aan de publicatieregels van de Nederlandse Belastingdienst
 • Geen van de leden van het bestuur noch van het adviescollege ontvangt vacatiegelden of welke beloning voor het bestuurs- en advieswerk.
 • Leden van het adviescollege wonen bestuursvergaderingen bij maar maken geen deel uit van het bestuur
 • Alle leden participeren op persoonlijke titel.


Vergaderlocaties

Locatie 1

Locatie 2

Foe Ooi Leeuw (algemene ruimte)

3e Kekerstraat 14
1104 VC Amsterdam Zuidoost

Vereniging Tung Lok

3e Oosterparkstraat 77 hs
1091 JV Amsterdam

E-mailen
Info